farazist logo

گالری ویدیو ها

رضایت خریدار محترم از سود اوری دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء

از تفکیک زباله و بازیافت در مبدائ تا خرید مواد غذایی با بازیافت کارت

مربوط به دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء در برنامه پایش شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 97/04/19 ساعت23

افتتاح دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء در خرمشهر

اپشن های جدید

افتتاح دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء در دهیاری

00:01 / 01:15 4 ثانیه رایگان شروع کن رضایت کامل مالک محترم دستگاه

رضایت کامل مالک محترم دستگاه

عملکرد دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء

عملکرد دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء RVM مجهز به پرداخت وجه نقد به شهروندان
بازگشت به بالا